UZGOJ MLADIH KOKA NOSILJA

18 nedeljne pilenke

Posjedujemo opremu koja predstavlja posljednju riječ tehnologije, što omogućava odgoj naših pilenki prema zahtjevima i standardima Evropske unije.

Odgoj i prodaja  vlastitih koka nosilja, 18-nedjeljne pilenke  u „obogaćenom“  kaveznom sistemu  sa  20.000 mjesta.

KOKA BH 18 nedjeljne pilenke:
  • Prema zahtjevima i standardima Evropske unije
  • Kavezni sistem
  • 20.000 mjesta