Proizvodni asortiman KOKA BH

Organica – organsko gnojivo od koka nosilja

Organica – organsko gnojivo od koka nosilja

Univerzalno sterilizovano

Stočna hrana

Stočna hrana

Proizvodnja i prodaja zdrave stočne hrane

Uzgoj mladih koka nosilja

Uzgoj mladih koka nosilja

18 nedeljne pilenke

Tjestenine sa jajima

Tjestenine sa jajima

15 vrsta tjestenina sa jajima

Konzumna jaja

Konzumna jaja

Porizvodnja, pakovanje i distribucija