ORGANICA

100% organsko univerzalno gnojivo s dugotrajnim djelovanjem u obliku mikro peleta

Prirodno organsko univerzalno sterilizovano gnojivo od peradi (koke nosilje) s dugotrajnim djelovanjem u obliku mikro peleta. Posjeduje širok spektar djelovanja u voćarsvu, vinogradarsvu i plasteničkoj proizvodnji. Posebno je djelotvorno u proizvodnji  jagodičastog voća.

Ne sadrži teške metale i druge toksične elemente nad MDK prema Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima čl.3. I 12. (NN 15/92).

Skladištenje: Gnojivo čuvamo u orginalnoj ambalaži na suhom i prozračnom mjestu.
Materijal kategorije 2 na temelju Uredbe ( EZ-A ) br. 1069/2009.

Sastav:
  • Organska tvar min. 67%
  • Ukupni dušnik (N) 5%
  • Ukupni fosfor (P2O5) 3%
  • Ukupni kalij (K2O) 2%
  • (+ 9 CaO + MgO + mikroelementi)

Upotreba i doziranje

Gnojivo upotrebljavamo za redovitu početnu gnojidbu prilikom pripreme tla.

Gnojiti u preporučenim količinama u proljeće, kad je potrebno osigurati veliku količinu hranjiva za početak rasta biljaka, i u jesen, kad je tlo iscrpljeno i treba osvježenje. S organskim gnojivom možemo gnojiti tokom cijele vegetacije, od februara do novembra.

Organsko gnojivo je u obliku mikro peleta, koje jednostavno raspemo po površini. Preporučljivo je pelete unijeti u tlo, jer tada gnojivo počne djelovati trenutno, brže dođe u područje korijena, pa se smanjuje gubitak hranjiva.

KULTURA Normalna tla Siromašna tla Doza
POVRTNJAK: povrće kraće vegetacije – npr. salata, spinat, radič… 20 25 kg/125m²
POVRTNJAK: povrće duže  vegetacije – npr. rajčica, krastavci, paprika, kupus, korjenasto povrće 25 35 kg/125m²
VOĆNJAK 2-5 3-6 kg/voćka
VINOGRAD 0,2-0,3 0,3-0,5 kg/sadnica
Priprema TRAVNJAKA 18 18 kg/125m²
Postojeći TRAVNJAK 12,5 12,5 kg/125m²
UKRASNE BILJEKE I UKRASNI GRMOVI 15 25 kg/125m²
KROMPIR, LUK 15 25 kg/125m²